ul. Bałtycka 24/26

ul. Zofii Nałkowskiej 43

ul. Transportowa – Zalasewo

ul. Wojskowa 3